Naše služby

Naše Služby:

1. Otryskávanie (zaužívaný názov PIESKOVANIE) – sa prevádza za účelom : dosiahnutia kovovo čistého povrchu, zdrsnenia
povrchu, zjednotenia povrchu, odstanenie korózie a starých farieb ,pre dosiahnutie rôzných špecialnych efektov…
porozklik.popis činnosti a vhodnosť použitia::

Popis činnosti:
otryskávanie(ďalej len pieskovanie) je predpovrchová úprava materiálov rôzneho druhu .Jedná sa o obrazívne čistenie povrchov za pomoci vysokého tlaku vzdchu s pridaním abrazívneho materiálu. Ako abrazívný materiál sa používal najčastejšie piesok (z toho dôvodu sa odvýja aj názov PIESKOVANIE al.nemecký názov pre túto činnosť SANDSTRALEN) v súčastnosti sa používajú k tejto činnosti rôzne recyklovateľne media ako napr. korundy, oceľové drte,strusky ,sklenené perly… Dosahoné stupne čistoty otryskaného porchu podľa normy ISO 8501 požiadaviek :Sa 2 ; Sa 2,5;Sa 3

Vhodnosť použitia:
OCEĽ a výrobky z ocele Nové – sa obrábajú za účelom odstodstránenie okují a dosiahnutie kovovo čistého povrchu pre ďalšiu povrch.úpravu. Takže od začiatku: oceľové,zámočnícke výrobky sú v surovom stave od výroby poryté mastnotou a okujami už od samotnej výroby ocelových prvkov či už pretláčaním al.válcovaním. Pri výrobe prvkov sa používa mastná chladiaca emulzia ,ktorá sa v stykových plochách zapracuje aj do prvkov a vytvorí nežiadúci povlak na oceľ.prvkoch tzv.OKUJU. Každá oceľova konštrukci by mala prejsť týmto procesom. ISO 85001

Oceľové vyrobky už staršie skorodované al.farbené: otryskávajú sa za účelom odstránenia korozie a starej farby z ich povrchu za účelom renovácie a vytvorenia nové farebného povlaku. Už štandardne sa otryskáva pod budúci náter -vyžadujú si to aj výrobcovia náterových systémov-otryskaním sa vytvorí kovovo čistý povrch a potrebný kotviaci profil pre novú farbu pož.stupeň Sa2,5 : viď technické listy jednotlivých náterových hmôt- príprava podkladu pred náterom
Nerez a výrobry znereze : vytvorenie matného vzhladu
Betón : za účelom zdrsnenia ,odstránenia cementového mlieka , sanácie, odstránenia voňých častíc a starých náterov..
Tehla : otryskáva sa za účelom vyčistenia ,zvýraznenia a pred sanáciou a nátermi pr.pivničné klemby ,murý…
Drevo: za účelom zvýrazneia kruhov a krezieb dreva ,špec.efekty,odstránenie star.náterov.

2. Metalizácia (Zinkovanie):-jedná sa o žiarové nanášanie kovovej vrstvy na povrch kovu metódou šopovaním za účelom zabezpečenia antikoroznej ochrany a špecialnych efektou.Touto metódou nanášame kovy :ZN,Zinakor(zliatina ZN+AL)AL,CU, Mosadz ,Bronz…

Účel: a,vytvorenie KATODICKEJ antikoroznej ochrany železa -viac roklikAko vieme Oceľ (železo) a výrobky z nej majú široke využitie v rôznych priemysloch na základe svojich fizikálnych vlastnosti.jednou z týchto vlastnosti je aj negatívna vlastnosť a tou je KORÓZIA . Preto sa snažime Oceľové výrobky pred korozíu chrániť ,či už farbami al.povlakmi.,alebo ich kombináciou.

Vytvorením napr..zinkoveho povlaku al.jeho zliatin dosiahneme tzv..KATODICKÚ ochranu (na základe úbytku ušlachtilého kovu /Zn/ ochránime menej ušlachtilý kov /FE/ napr.stavebný prvok).Zinok postupne nahrádza pre túto
metódu jeho zliatina ZINAKOR (85%ZN+15%AL) čím sa znížili úbytky ZN oxidáciou a nieje potrebné nanášať také hrúbky ako pri samotnom zinku b,ochrana železa pred koróziou pri tepelnom namáhaní nanesenie vrstvy AL Metalizáciou vznikne kotviací profil vhodný pre ďalšiu povrch.úpravu .Na takto upravený povrch môžeme bez ďalšej úpravy(brúsenie,odmasťovanie,naleptávanie)aplikovať farebný nástrek práškovými al.tekutými farbami.

Vhodnosť použitia:
Takto úpravené povrchy niekolko násobne predĺžia životnosť výrobkov. Sú vhodné do exterierov kde odolávajú vplyvom počasia a agresívným prostrediam.Nemajú farebnú stálosť ,preto je vhodné ich prekrývať farebnou vrstvou farbou ,ktorá má farebnú stalosť.

Takto upravujeme rôzne zámočnícke výrobky ,ťahokov….

3. Vysokotláké nástreky
Jedná sa o priemyselné nástreky oceľ. konštrukcií v stupnici RAL ,ktoré sa prevádzajú vysokotlakovou pumpou (bezvzduchové striekanie – pumpa tlačí len čistu farbu. Táto aplikácia sa používa pri veľkých plochách kde je hlavným ukazovateľom rýchly čas aplik. a hrúbka náteru.Nie však množstvo aplik.hmoty(farby).Straty sa pohybujú od 40% podľa aplik.podmienok.

4.Páškové Lakovanie
Nanášanie farieb vo forme prášku, ktorý sa v peci na danom výrobku roztaví a vytvorí dokonalý farebný povlak výrobku.

5. výroba oc.konštrukcií a zamočnických vyrobkov– rozklik-úzko spolupracujeme z oceliarskými a zámočníckými
firmami formou oni pre nás mi pre nich

Strojne a technolog.vybavenie:
otryskávanie: firma disponuje 3 . tryskacími boxami a dvomi mobilnými súpravami na tryskanie
metalizácia : firma disponuje 2.metalizačnými jednotkami
vysokotlaké nástreky : firma disponuje 2. vysokotlakovými zariadeniami